Mali Raporlar

Erste Group Bank AG’nin 1 yıl içinde farklı tür ve vadelerde ihraç ve halka arz etmeyi planladığı toplam 20.00.000 TL nominal değerli aracı kuruluş varant ve sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) kaydına alınmasına ilişkin talebi Kurul’un 26.07.2012 tarih ve 26/881 sayılı toplantısında görüşülerek uygun görülmüştür.  Erste Group Bank AG’nin finansal tabloları, bağımsız denetim raporları ve Inceleme raporları bu bölümde yayınlanmaktadır.