Erste Group

Profil

 

Erste Group, 1819 yılında Avusturya’nın ilk tasar- ruf bankası olarak kurulmuştur. 1997 yılında Erste Group, perakende bankacılık faaliyetini Orta ve Doğru Avrupa’ya (CEE) genişletme stratejisiyle halka açılmıştır. O tarihten bu yana Erste Group satınalmalar ve organik büyümeler yoluyla müşteri tabanını 600 binden 17 milyona çıkmıştır. Tüm müşterilerin % 95’i Avrupa Birliği vatandaşlarıdır. AB üyeliği, bölge ülkelerine ekonomik gelişimlerini destekleyen istikrarlı bir mevzuat çerçevesi kazandırmaktadır. Bugün Erste Group, müşteri sayısı ve toplam varlıklar bazında Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük finansal hizmet sağlayıcılarından biridir. Perakende Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı ana faaliyet konuları olmuştur.

 

Rakamlarla Erste Group

 

–  17 milyon müşteriye hizmet vermektedir

–  50.000’den fazla insan çalıştırmaktadır

–  8 ülkede 3.200 şubeye sahiptir

–  Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Hırvatistan’da İLK 3 banka içerisindedir

 

Erste Group hisseleri üç borsada işlem görmektedir

 

Erste Group Bank AG hisseleri 1997’den bu yana Viyana borsasında, Ekim 2002’den bu yana Prag borsasında, Şubat2008’den bu yana ise Bükreş borsasında işlem görmektedir. Viyana ve Prag’da Erste Group endeksin önemli isimleri arasındadır. Ek olarak, hisse ayrıca MSCI Standard endeksi, DJ Euro Stoxx Banks endeksi ve FTSE EuroTop 300 endeksinde de yer almaktadır. Hisse, ABD’de I. seviye ADR programı vasıtasıyla alınıp satılabilmektedir.


Stratejik Hedefler

1.  Faaliyet odağı: Perakende ve KOBİ bankacılığı
Yaklaşık 200 yıllık Erste Group, en başta bir tasarruf bankası ve mevduatları kredilerini finanse etmek için kullanan ve bu sayede dış finansmana daha az bağımlı olan bir finans kuruluşudur. Perakende ve KOBİ bankacılığı, avantajlı bir risk kazanç profili, ciddi çapraz satış potansiyeli içeren basit bir ürün portföyü ve hem coğrafi hem de pazar olgunluğu açısından zengin çeşitliliğe sahip pazarlarda faaliyet gösterme fırsatı sunmaktadır.

2.  Coğrafi odak: Orta ve Doğu Avrupa (CEE)
Erste Group 1997 yılında Orta ve Doğu Avrupayı genişletilmiş iç piyasası olarak tanımlamıştır. Bugün, 17 milyon müşterisinin % 95’i AB üyesi ülkelerde yaşamaktadır. Bu bize, AB çerçevesinin sağladığı istikrarın yanısıra ilk 15 AB üyesi devletin ortalama yaşam standartlarını yakalamak isteyen bu ülkelerin uzun vadeli büyüme potansiyellerini de sunmaktadır.

3.  Verimlilik odağı: Verimliliğe bütüncül yaklaşım
Yerel iştirakler yerel perakende ve KOBİ faaliyetlerini yürütürken, Erste Holding klasik idare fonksiyonlarını icra etmektedir ve Grup Piyasalar ve Grup Kurumsal ile Yatırım Bankacılığı şeklinde iki faaliyet birimine de ev sahipliği yapmaktadır. Bütüncül yaklaşım, grup genelinde daha iyi koordinasyona, iyileştirilmiş piyasa mevcudiyeti ile bölgeye ve endüstriye özel müşteri hizmetlerine imkan veren her türden iş kolaylaştırıcı çabayı içermektedir.

Erste Group Türkiye’de


Erste Securities Istanbul, % 100 Erste Group iştirakidir. Türkiye’deki faaliyetlerine Nisan 2010’da başlamıştır.
Erste Securities Istanbul, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III.39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş olup, Kurul'un 27.11.2015 tarih ve 32 sayılı toplantısında alınan karar ile "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilerek aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunulmasına izin verilmiştir.

• Emir İletimine Aracılık Faaliyeti (Paylar ve Diğer Menkul Değerler)
• Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Şirketimiz , emir iletimine aracılık faaliyetini ; “Gedik Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.” ve “İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” aracılığı ile sürdürmektedir.

Kredi Notları

www.erstegroup.com/en/investors/ratings

Erste Group Bank AG, Avusturya tasarruf bankaları garanti ağının bir üyesidir